آدرس فروشگاه ها

شعبه ارگ
میدان تجریش، مجتمع تجاری، طبقه همکف واحد ۲۱۳
شماره تماس:
۲۲۳۹۶۵۱۱
۲۲۳۹۶۵۲۶

هر روز 10 صبح تا 10 شب

شعبه پاسداران
خیابان پاسداران،روبروی گلستان سوم.پلاک ۳۴۶
شماره تماس:
۲۲۷۷۴۹۷۰
۲۲۵۵۰۵۲۷

هر روز 10 صبح تا 10 شب

شعبه ایرانمال
انتهای اتوبان همت، بازار بزرگ ایرانمال، طبقه G3 واحد ۳۲۶
شماره تماس:
۴۷۶۷۲۱۵۶
۴۷۶۷۲۱۵۷

هر روز 10 صبح تا 10 شب

شعبه گلستان
میدان صنعت، مجتمع تجاری گلستان، طبقه اول واحد ۲۰۱
شماره تماس:
۸۸۳۶۰۳۵۵
.

هر روز 10 صبح تا 10 شب